Friday, November 16, 2012

Wednesday, November 7, 2012

the lokarpan samaroh of jai maa hingulaj at surat with presense of VIJAY S THAKUR, OM PRAKASH CHHUNCHHA, JAYENDRA KHARAWALA, HUKMICHAND BHUT & HASYAKAVI ALBELA KHATRIDeep prakatya by Sh. VIJAY S THAKUR along with OM PRAKASH CHHUNCHHA, JAYENDRA KHARAWALA, Mrs. USHABEN KHARAWALA and  HUKMICHAND BHUT

aamantrit vishisht atithi from brahamkshtriya samaj left to right Sh. CHUNNILAL KIRI, JAYENDRA KHARAWALA, VIJAY S THAKUR, OM PRAKASH CHHUNCHHA and  HUKMICHAND BHUT

THE HONOR OF SH. VIJAY S THAKUR BY GORDHAN CHHUNCHHA

THE HONOR OF SH.OM PRAKASH CHHUNCHHA ( SHRI MARUDHAR JWELLERS ) BY ALBELA KHATRI
ON MIC DO SHABD BY HUKMICHAND BHUT ( LAXMI SILK MILLS ) SURAT AS A SWAGATADHYAKSH FOR SH. CHUNNILAL KIRI,  JAYENDRA KHARAWALA, VIJAY S THAKUR & OM PRAKASH CHHUNCHHA

THE HONOR OF HUKMICHAND BHUT BY SHOW KING OF GUJARAT MR. MAHENDRA SHAH